Aktualności
19mar
W dniu 13marca 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie dotyczące długości okresu wypowiedzenia umw o pracę zawartych na czas określony.
05gru
Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 grudnia br przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisując przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), należy wskazać nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.
27cze
Trybunał Konstytucyjny 8 lipca br. zajmie się badaniem konstytucyjności opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez pracownikw, takich jak np. udział w wyjazdach integracyjnych czy dodatkowe ubezpieczenie na życie.
30cze
Sejm uchwalił 26 czerwca nowelizację przepisw ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie upadłości konsumenckiej (art. 4911 i n.) i przekazał projekt do Senatu.
16lip
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami naszej Kancelarii 8 lipca br. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt K 7/13), w ktrym rozstrzygnął kwestie konstytucyjności przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w zakresie tzw. nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracownikw z tytułu stosunku pracy.
31lip
Na podstawie nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przedłużono dopuszczalny okres prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej w formie papierowej lub elektronicznej do 31 lipca 2017 roku.
02wrz
Wyrokiem z dnia 1 września 2014 roku, sygn. akt akt VI SAB/Wa 31/13, Wojewdzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż zbyt długi okres zawieszenia działalności gospodarczej skutkuje wykreśleniem przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
02wrz
Do Sejmu skierowana została inicjatywa posłw Platformy Obywatelskiej dotycząca zmian w Kodeksie pracy.
15wrz
Resort pracy zapowiada kolejne zmiany w regulacjach Kodeksu pracy. Planowane zmiany mają dotyczyć długości umw o pracę zawieranych na czas określony, jak rwnież zasad dotyczących ich wypowiadania.
16paź
Do Sejmu wpłynął obywatelski projekt zmian przepisw w zakresie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
23paź
Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osb fizycznych.
17lis
Począwszy od dnia 1 marca 2015 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące obowiązku dokumentowania transakcji za pomocą kas fiskalnych.
03cze
Począwszy od dnia 30 maja 2014 roku obowiązuje nowa wysokość opłat za ogłaszanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zmian wpisw uwidocznionych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
10sty
W bieżącym roku po raz pierwszy wystąpią skutki wyroku Trybunały Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, w ktrym art. 13021 Kodeksu pracy został uznany za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
14sty
Pracodawcy zatrudniający mniej niż dwudziestu pracownikw, u ktrych nie obowiązuje regulamin wynagradzania i ktrzy sami decydują o tworzeniu funduszu lub wypłacaniu świadczenia urlopowego, muszą zawiadomić o swojej decyzji pracownikw do końca stycznia każdego roku.
29sty
16 stycznia br. prezydent podpisał ustawę z 13grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do ktrych zawieszono prawo wokresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
11lut
7 lutego br. w Sejmie przegłosowana została zmiana przepisw wprowadzająca nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku VAT od samochodw osobowych o masie do 3,5 tony nabywanych iwykorzystywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
12lut
Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie pracy, zgodnie z ktrą praca w niedzielę lub święto będzie dopuszczalna rwnież przy wykonywaniu prac:
28lut
Jak donosi Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad, ponownie ogłoszona została upadłość Alpine Bau GmbH. Postanowienie w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy w Poznaniu, a postępowanie toczy się pod sygn. akt XI GUp 5/14.
02cze
W dniu 29 kwietnia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie osygn.akt I FSK 641/13, w ktrym stwierdzono, że przedawnienie zobowiązania osoby będącej podatnikiem czyni bezprzedmiotową decyzję o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
03mar
Jak poinformował Głwny Urząd Statystyczny, w styczniu 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3.805,28 złotych i było wyższe o 3,4 proc. wstosunku do stycznia 2013 roku.