Polityka cookie

Wstecz

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej http://kancelariaprawnajr.pl i jej podstron (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Kancelaria Prawna R. Jedynak, A. Rogowska sp. j., z siedzibą w Krakowie (31-526) przy ul. Kieleckiej 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297653, REGON: 120616917, NIP: 6751379641 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkowników stron internetowej www.kancelariaprawnajr.pl w zakresie plików „cookies”.
 
Dane osobowe użytkowników strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) w celu umożliwienia użytkownikom stron internetowych korzystania ze stron internetowych zgodnie z ich preferencjami, w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celach statystycznych administratora danych.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie plików „cookies” jest uzasadniony interes administratora danych - Kancelarii wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia.

Kancelaria oświadcza, że gromadzenie danych osobowych w postaci plików „cookies” i ich przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, tj. użytkownika stron internetowych, co realizuje przesłanki zawarte w art. 11 ww. rozporządzenia.
 
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom danych oraz nie będą transferowane poza EOG.
Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w rozdziale <Usuwanie plików "cookies">.
 
Kontakt z administratorem danych: kancelaria@kacelariajr.pl.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zmiana ustawień plików Cookies dla przeglądarek:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Dane będą przetwarzane przez okres 14 dni lub do wcześniejszego wyczyszczenia informacji o ciasteczkach w przeglądarce internetowej.