Zmiana przedmiotu działalności w KRS

Wstecz

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 grudnia br. przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisując przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), należy wskazać nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Spółki wpisane już do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do powyższego wymogu przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia 1 grudnia 2014 roku. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.