Aktualne wskaźniki GUS

Wstecz

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w styczniu 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3.805,28 złotych i było wyższe o 3,4 proc. w stosunku do stycznia 2013 roku. Siła nabywcza wynagrodzenia wzrosła w stosunku do stycznia 2013 roku o 2,7 proc.

Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2013 roku wyniosło 3.650,06 złotych, co oznacza, iż było o 3,4 proc. wyższe niż w 2012 roku.  

Ponadto Główny Urząd Statystyczny wskazał, że przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto wyniosła w styczniu br. 1.944,21 złotych, a zatem była wyższa o 4,8 proc. niż w styczniu 2013 roku. Siła nabywcza tych świadczeń wzrosła natomiast o 4,1 proc.