Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – termin do 31 stycznia

Wstecz

Pracodawcy zatrudniający mniej niż dwudziestu pracowników, u których nie obowiązuje regulamin wynagradzania i którzy sami decydują o tworzeniu funduszu lub wypłacaniu świadczenia urlopowego, muszą zawiadomić o swojej decyzji pracowników do końca stycznia każdego roku. Według Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku braku powiadomienia pracowników pracodawca zobowiązany będzie przez cały rok wypłacać świadczenie urlopowe lub utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Inny pogląd prezentuje orzecznictwo, zgodnie z którym za opóźnienie w ogłoszeniu rezygnacji z tworzenia funduszu socjalnego lub wypłacania świadczeń urlopowych grozi grzywna, pracodawca nie musi jednak wypłacać świadczeń, ani naliczać odpisów za ten rok.