Aktualności
07lis
6 października br. opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkw publicznych, ktrą przede wszystkim uzupełniono brakujące dotychczas pojęcia ciągłości oraz kompleksowości udzielanych świadczeń opieki.
07lis
Skarb Państwa występujący w roli inwestora na gruncie regulacji Kodeksu cywilnego ponosi w stosunku do podwykonawcw zaangażowanych przy realizacji inwestycji drogowych odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzeń, ktre z rżnych przyczyn nie zostają wypłacane im przez generalnych wykonawcw.
30wrz
Z początkiem października br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ktra wprowadza korzystniejsze zasady obliczania kapitału początkowego. Zmiana przepisw dotyczy kobiet, ktre przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko część roku kalendarzowego.
11wrz
9 września br. ogłoszono zmianę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamwień publicznych. Ustawy tej nie będzie się stosowało, po spełnieniu określonych przesłanek, do zamwień udzielanych przez ministra sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej.
05wrz
30 sierpnia br. ogłoszono ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Choć znowelizowane przepisy wejdą w życie dopiero po 12 miesiącach od ogłoszenia noweli, warto wiedzieć już dziś, że każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym będzie musiał używać elementw odblaskowych w sposb widoczny dla innych uczestnikw ruchu drogowego.
30sie
23 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła możliwość stosowania ruchomych rozkładów czasu pracy, powszechnie nazywanych elastycznym czasem pracy.
02gru
Od 1 stycznia 2014 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 1 680 złotych.