Projekt obniżenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wstecz

Do Sejmu wpłynął obywatelski projekt zmian przepisów w zakresie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Projekt zakłada obniżenie stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe z obecnego 1 proc. do 0,3 proc. wartości gruntu. Jednocześnie proponuje się zniesienie bonifikaty dla osób osiągających niskie dochody.

Propozycje zakładają również uprawnienie każdego ze współużytkowników wieczystych do wystąpienia ze stosownym wnioskiem o przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział we współwłasności nieruchomości.