SZKOLENIA

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i zawodowej praktyki, specjaliści naszej kancelarii prowadzą wewnętrzne szkolenia eksperckie i warsztaty dla firm będące uzupełnieniem świadczonych przez nas usług prawnych. Dzięki temu realizujemy jeden z głównych elementów naszej misji, jaką jest edukacja prawnicza, dzielenie się wiedzą i know-how.

 

EKSPERCKIE WARSZTATY DLA FIRM

Organizujemy zarówno warsztaty w grupach – dla wybranych pracowników przedsiębiorstw, jak również indywidualne szkolenia dla managerów i specjalistów.

Tematyka oraz zakres szkoleń są każdorazowo ustalane z klientami, dzięki czemu ściśle odpowiadają zakresowi prowadzonej przez nich działalności oraz interesującej ich problematyce prawnej.  Zajęcia prowadzone są w siedzibie klienta lub też w innym wskazanym przez niego miejscu.

szkolenia 

jestem zainteresowany szkoleniem

attach Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Opis szkolenia

Podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy mec. Anna Rogowska, partner kancelarii, wygłosiła referat na temat rozwiązań prawnych i praktyki udzielania urlopów wypoczynkowych oraz wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Problem prawa pracy w polskich firmach”. Pierwszy dzień kongres miał charakter konferencyjny, drugi natomiast poświęcony będzie warsztatom, podczas których uczestnicy wydarzenia będą mogli przedyskutować rozwiązania prawne i HR przedstawiane na wykładach. Wykład otworzył 24. edycję kongresu, który odbywa się 23 i 24 września br. w Hotelu Aspel.

szkolenie2 szkolenie1

 

attach Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis szkolenia

Brak opisu...

attach Klauzule dozwolone i zakazane w umowach dystrybucyjnych

Opis szkolenia

Brak opisu...

 

wizualizacja-home wizualizacja-home2 wizualizacja-home3

attach Partnerstwo publiczno-prywatne – praktyczne aspekty

Opis szkolenia

Brak opisu...

 

attach Czas pracy w zakładach w ruchu ciągłym

Opis szkolenia

Brak opisu...

 

attach Rozwiązanie umowy o pracę – warsztaty

Opis szkolenia

Brak opisu...

 

attach Prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia

Opis szkolenia

Brak opisu...

 

attach Korupcja w medycynie – aspekty prawne

Opis szkolenia

Brak opisu...