Rozszerzony katalog prac dopuszczanych w niedzielę i święta

Wstecz

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie pracy, zgodnie z którą  praca w niedzielę lub święto będzie dopuszczalna również przy wykonywaniu prac:

  • polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi polskie niedziele i święta są u niego dniami pracy,
  • zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej.

Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.