Aktualności
04wrz
Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż tut. Kancelaria z powodzeniem zakończyła postępowanie sądowoadministracyjne prowadzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie.