Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących kas fiskalnych

Wstecz

Począwszy od dnia 1 marca 2015 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące obowiązku dokumentowania transakcji za pomocą kas fiskalnych.

Obecnie obowiązuje limit zakładający brak obowiązku posiadania przez przedsiębiorców kas fiskalnych w przypadku, gdy wartość transakcji z udziałem osób fizycznych nie przekracza 20 tysięcy złotych rocznie.

Zgodnie z nowymi regulacjami limit nie będzie obowiązywał, co oznacza, iż wiele grup zawodowych zobowiązanych będzie do posiadania kas fiskalnych nawet w przypadku okazjonalnego świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wśród przedsiębiorców, którzy objęci zostaną nowymi przepisami wskazać należy między innymi na lekarzy, doradców podatkowych, czy też mechaników samochodowych.