Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń z tytułu stosunku pracy

Wstecz

Trybunał Konstytucyjny 8 lipca br. zajmie się badaniem konstytucyjności opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez pracowników, takich jak np. udział w wyjazdach integracyjnych czy dodatkowe ubezpieczenie na życie.

Chodzi o świadczenia, które dla pracowników mają charakter nieodpłatny, a ich wartości nie można określić w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe.

Sprawa trafiła do Trybunału na wniosek Konfederacji Lewiatan.

Opodatkowanie tego rodzaju świadczeń spotyka się z rozbieżnościami zarówno w praktyce organów podatkowych, jak również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.