Wydłużenie dopuszczalnego terminu prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej

Wstecz

31 lipca  weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 r. Nr 113 poz. 657), wprowadzona mocą ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2014 r. poz. 998). Na podstawie nowelizacji przedłużono dopuszczalny okres prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej w formie papierowej lub elektronicznej do 31 lipca 2017 roku.

Poprzednie brzmienie art. 56 ustawy o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia przewidywało konieczność przejścia przez podmioty lecznicze w całości na elektroniczną formę prowadzonej przez nie dokumentacji medycznej po 31 lipca 2014 roku.

Wskazana nowelizacja jest wyrazem trzeźwej oceny ustawodawcy w zakresie stanu informatyzacji działalności podmiotów leczniczych w Polsce. Zdecydowana większość podmiotów leczniczych nie była bowiem przygotowana na całkowite przejście na elektroniczny system prowadzenia dokumentacji medycznej w pierwotnie ustalonym terminie.