Od kwietnia nowy VAT na samochody

Wstecz

7 lutego br.  w Sejmie przegłosowana została zmiana przepisów wprowadzająca nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku VAT od samochodów osobowych o masie  do 3,5 tony nabywanych i wykorzystywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia 50 proc. naliczonego podatku VAT w odniesieniu do wszelkich wydatków związanych z zakupem oraz eksploatacją pojazdów o masie dopuszczanej do 3,5 tony, które wykorzystywane będą zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych. Wyjątek stanowi podatek VAT od paliwa, w tym bowiem przypadku odliczenie będzie możliwe dopiero począwszy od dnia 1 lipca 2015 roku.

Pełne odliczenie podatku VAT będzie możliwe natomiast w przypadku wykorzystywania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej bez jednoczesnego użytkowania dla celów prywatnych. W takim wypadku konieczne będzie jednak prowadzenie ewidencji przebiegu i poinformowanie właściwego urzędu skarbowego o pojeździe. Ponadto ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie elektronicznej.

Znowelizowane przepisy zakładają również, iż zmianę celu, dla którego wykorzystywany jest pojazd, trzeba będzie zgłosić właściwemu urzędowi skarbowemu najpóźniej przed dniem dokonania takiej zmiany.