Nowe opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wstecz

Począwszy od dnia 30 maja 2014 roku obowiązuje nowa wysokość opłat za ogłaszanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zmian wpisów uwidocznionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotychczasowa opłata w wysokości 250 złotych została zastąpiona nową, która wynosi 100 złotych. Bez zmian pozostała natomiast opłata za pierwszy wpis, która również wynosi 100 złotych.
Zmiany należy ocenić pozytywnie. Stanowią one element procesu ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej.