Powtórna upadłość Alpine Bau

Wstecz

Jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ponownie ogłoszona została upadłość Alpine Bau GmbH. Postanowienie w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy w Poznaniu, a postępowanie toczy się pod sygn. akt XI GUp 5/14.

Powtórne ogłoszenie upadłości oznacza, że wierzyciele spółki będą uprawnieni do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przypomnijmy, że Alpine Bau brała udział w realizacji licznych inwestycji drogowych w Polsce, między innymi w budowie mostu w Mszanie.

Niewypłacalność spółki pociągnęła za sobą poważne problemy finansowe po stronie jej podwykonawców. GDDKiA informuje, że wypłaty na rzecz poszkodowanych realizowane będą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.