Zmiany w zakresie ulgi podatkowej na dzieci

Wstecz

Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmienione przepisy zakładają wzrost wysokości ulgi podatkowej na trzecie oraz następne dziecko. Ulga wzrasta odpowiednio do kwoty 2.000,00 złotych oraz do kwoty 2.700,00 złotych.

Ponadto nowe regulacje przewidują możliwość pełnego odliczenia ulgi przez osoby najmniej zarabiające. Zgodnie z założeniem podatnik osiągający niskie zarobki otrzyma zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą pełnego odliczenia ulgi a kwotą odliczenia, którą zadeklarował w zeznaniu podatkowym.