Blog
23gru
Spedytorem jest podmiot, który zawodowo trudni się świadczeniem usług w zakresie wysyłania i odbierania przesyłek oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z przewozem. Tak sformułowany zakres obowiązków sprawia, iż spedytorzy korzystają z usług innych spedytorów i przewoźników.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
18gru
Pracownik jest jedynym dysponentem swojego wynagrodzenia. Oznacza to, że bez jego zgody pracodawca nie może dokonywać jakichkolwiek potrąceń.
 
Autor:
Anna Rogowska
11gru
Na gruncie obowiązujących obecnie regulacji prawnych wątpliwości może budzić, czy możliwe jest dokonanie zgodnej z prawem odsprzedaży gry lub programu komputerowego. Wątpliwości te związane są z faktem, że niezwykle często licencjodawcy informują nabywców, iż dalszy obrót grami, czy też programami jest nielegalny i zabroniony.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
05gru
Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej zawierają umowy z kontrahentami zagranicznymi, jak również zatrudniają cudzoziemców. Wyjaśniamy kwestie związane z koniecznością stosowania języka polskiego w umowach zawieranych z podmiotami nie władającymi naszym ojczystym językiem.
 
Autor:
Anna Rogowska
29lis
Przepisy prawa nakładają w niektórych przypadkach obowiązek zachowania formy pisemnej dla oświadczeń woli lub czynności prawnych. W dobie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych często powstaje problem, czy przesłanie kontrahentowi umowy faksem, w wersji elektronicznej lub jej podpisanego skanu, spełnia powyższe wymagania.
 
Autor:
Anna Rogowska
26lis
Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość skorzystania przez pracownika z czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym - poza planem urlopowym i bez wcześniejszego uzgadniania terminu. Mowa tu o tzw. „urlopie na żądanie”, który można zgłosić pracodawcy nawet w dniu jego rozpoczęcia.
 
Autor:
Anna Rogowska
22lis
Zlecenie transportowe jest obok listu przewozowego jednym z najistotniejszych dokumentów stosowanych w działalności spedycyjno-transportowej, zawierającym informacje dotyczące warunków wykonania przewozu.
 
Autor:
Anna Rogowska
07lis
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa (sp. z o.o. s.k.) stanowi popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność tej formy prawnej wynika przede wszystkim z aspektów natury podatkowej.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
04lis
Od 1 października 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 roku w sprawie szczególnych warunków udzielania urlopu wychowawczego. W tym samym czasie weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy - ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku – wprowadzająca zmiany w zakresie zasad korzystania z urlopu wychowawczego.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska
31paź
Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzenie zmian regulacji prawnych dotyczących obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim przez osoby rozpoczynające świadczenie pracy.
 
Autor:
Anna Rogowska
23paź
Kodeks spółek handlowych wprowadza przysługujące wspólnikowi prawo kontroli spółki. Przejawia się ono w uprawnieniu każdego wspólnika do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółki, sporządzania bilansu dla swojego użytku i prawa do żądania wyjaśnień od zarządu.
 
Autor:
Anna Rogowska
25paź
W dobie szeroko rozwiniętych usług transportowo–logistycznych oraz dużej ilości podmiotów świadczących (w mniej lub bardziej profesjonalny sposób) usługi spedycyjne i przewozowe, niejednokrotnie powstaje problem, kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę wynagrodzenia za usługi przewozowe (fracht).
 
Autor:
Anna Rogowska
17paź
Kontrakty menedżerskie stanowią obecnie popularną formę zatrudnienia osób będących menedżerami. Popularność ta stanowi efekt powszechnej opinii, zgodnie z którą kontrakt menadżerski, w tym realizowany w ramach działalności gospodarczej, jest korzystny zarówno z punktu widzenia obowiązków podatkowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne. Ale czy tak jest w rzeczywistości ?
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
03paź
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości są już dostępne projekty ustaw dotyczące wypłaty zawieszonych świadczeń emerytalnych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy te regulacje prawne wejdą w życie i jaki będzie ich ostateczny kształt.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
02paź
Regulacje dotyczące umowy o dzieło i umowy zlecenia zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego są na tyle precyzyjne, że odróżnienie tych umów od siebie nie powinno nastręczać większych problemów również osobom niebędącym prawnikami. Okazuje się jednak, że w pewnych przypadkach zakwalifikowanie umowy do danego typu może nie być takie proste, przynajmniej zdaniem ZUS.
 
Autor:
Piotr Stolarczyk
30wrz
Nowelizacja Kodeksu pracy zmienia regulacje dotyczące rozkładów czasu pracy. Wychodzą one naprzeciw pracodawcom, którzy w zależności od takich czynników jak na przykład sezonowe wahania koniunktury będą mogli w sposób bardziej elastyczny organizować pracę w przedsiębiorstwie i ustalać grafiki dla pracowników.
 
Autor:
Anna Rogowska
28wrz
5 sierpnia br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wprowadzają korzystne zmiany w zakresie zasad obliczania kapitału początkowego osób, które przed 1999 rokiem posiadały niepełne lata ubezpieczenia.
 
Autor:
Kinga Nastałek-Fałowska