O opodatkowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - spółek komandytowych

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2013-11-07

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa (sp. z o.o. s.k.) stanowi popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność tej formy prawnej wynika przede wszystkim z aspektów natury podatkowej.

Przypomnijmy, iż zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych, sp. z o.o. s.k. jest spółką komandytową, w której rolę komplementariusza pełni sp. z o.o., natomiast komandytariuszem jest osoba fizyczna będąca z reguły udziałowcem sp. z o.o. (komplementariusza).

Podstawowe korzyści, jakie płyną z takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej, to brak osobistej odpowiedzialności osób fizycznych będących wspólnikami za zobowiązania spółki oraz możliwość uniknięcia tzw. podwójnego opodatkowania.

Brak osobistej odpowiedzialności wspólników wynika z faktu, iż rolę komplementariusza pełni sp. z o.o., która zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych sama ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, natomiast komandytuariusz odpowiada jedynie do wysokości zadeklarowanej sumy komandytowej.

W aspekcie podatkowym najczęściej spotykane jest rozwiązanie, w ramach którego w treści umowy spółki zawarty zostaje zapis, zgodnie z którym większość zysku (np. 99 proc.) przypada komandytariuszowi, natomiast pozostała część komplementariuszowi. Rozwiązanie takie jest o tyle korzystne, że sp. z o.o. s.k. jak każda spółka osobowa, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast opodatkowany jest przychód osiągany przez jej wspólników. Wobec powyższego uiszczany jest jedynie podatek PIT od wysokich przychodów osiąganych przez komandytariusza, a jednocześnie w praktyce nie mamy do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem, czyli uiszczaniem podatku od przychodu sp. z o.o., a następnie uiszczeniem podatku od dywidendy wypłacanej jej wspólnikom.  

Powyższe rozwiązanie stanowi klasyczny przykład tak zwanej optymalizacji podatkowej. Od pewnego jednak czasu planowane są zmiany przepisów, tak aby z punktu widzenia podatkowego  prowadzenie działalności gospodarczej  w opisanej powyżej formie nie było aż tak korzystne. Żadne zmiany nie zostały jednak wprowadzone.

Piotr Stolarczyk
Radca prawny