Kontrakt menedżerski w ramach działalności gospodarczej - czy to się opłaca?

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2013-10-17

Kontrakty menadżerskie stanowią obecnie popularną formę zatrudnienia osób będących menedżerami. Popularność ta stanowi efekt powszechnej opinii, zgodnie z którą kontrakt menadżerski, w tym realizowany w ramach działalności gospodarczej, jest korzystny zarówno z punktu widzenia obowiązków podatkowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne. Ale czy tak jest w rzeczywistości ?

Kontrakt menedżerski stanowi tzw. umowę nienazwaną, będącą w praktyce rodzajem umowy zlecenia, czy też umowy o świadczenie usług. Na jej podstawie określona osoba wykonuje czynności polegające na szeroko rozumianym zarządzaniu.

W chwili obecnej do rozróżnienia kontraktu menedżerskiego od innych umów dochodzi na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią umowy o zarządzenie oraz kontrakty menedżerskie kwalifikowane są jako działalność osobista nawet wówczas, gdy realizowane są w ramach prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej.

Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze menedżera, nawet takiego, który prowadzi działalność gospodarczą, obowiązują bardzo niskie, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości analogicznej jak w przypadku stosunku pracy. Menedżer nie ma zatem prawa do tzw. pełnych kosztów uzyskania przychodów.

Po drugie menedżer prowadzący działalność gospodarczą nie może z tytułu czynności wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego skorzystać z tzw. stawki liniowej - 19 % podatku PIT. Jego dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych według stawek 18 lub 32 %. Jest to o tyle niekorzystne, że menedżerowie z reguły sporo zarabiają, kwalifikując się do drugiego progu podatkowego .

W aspekcie podatkowym należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że czynności menedżera realizowane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie są objęte podatkiem od towarów i usług.

Pozorne są również oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne osoby realizującej kontrakt menedżerski w ramach działalności gospodarczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stoi na stanowisku, że w takim wypadku nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, wobec czego składki należy opłacać w wysokości proporcjonalnej do rzeczywistego  przychodu, a nie od zadeklarowanej kwoty. Pomimo odmiennego orzecznictwa Sądu Najwyższego nic nie wskazuje na to, aby ZUS miał zmienić stanowisko w tej sprawie.

 

Piotr Stolarczyk
Radca prawny