Kolejne wyłączenia podmiotowe w zamówieniach publicznych

Wstecz

9 września br. ogłoszono zmianę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ustawy tej nie będzie się stosowało, po spełnieniu określonych przesłanek, do zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej.