Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Wstecz

Od 1 stycznia 2014 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 1 680 złotych.

Przypomnijmy, ze wynagrodzenie minimalne ma znaczenie nie tylko przy określaniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników, ale również przy wysokości ustalania wynagrodzenia za przestój, za okresy, w których pracownik nie świadczy pracy zgodnie z obowiązującym go harmonogramem, przy limitach potrąceń z wynagrodzenia, ustalaniu wysokości minimalnego odszkodowania z tytułu mobbingu, dyskryminacji, a także przy obliczaniu kwoty dodatku za pracę w porze nocnej.