Blog
22sty
Rok 2018 może okazać się przełomowy dla polskiej regulacji prawa pracy. Choć jedyną zmianą, która weszła w życie z początkiem nowego roku było obniżenie granicy wiekowej poniżej której na gruncie Kodeksu pracy osobę uznaje się za młodocianą z 16 do 15 lat, to zakres projektowanych i przewidywanych zmian jest niezwykle obszerny.
 
Autor:
Paula Nowak