“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
22.01.2018

Przewidywane zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Rok 2018 może okazać się przełomowy dla polskiej regulacji prawa pracy. Choć jedyną zmianą, która weszła w życie z początkiem nowego roku było obniżenie granicy wiekowej poniżej której na gruncie Kodeksu pracy osobę uznaje się za młodocianą z 16 do 15 lat, to zakres projektowanych i przewidywanych zmian jest niezwykle obszerny.
22.12.2017

Wypadki wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Najem jest jedną z podstawowych, szeroko stosowanych umów w obrocie gospodarczym. Umowę tą regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 659 i nast. KC), a w pewnych wypadkach również przepisy innych ustaw.
12.12.2017

Sprawdzanie kandydata do pracy na podstawie jego profili w social media

Obecnie procesy rekrutacji w firmach stają się coraz bardziej złożone i wieloetapowe. Pracodawcy często decydują się też na powierzenie procesu rekrutacji zewnętrznym firmom recruitingowym.
23.11.2017

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków

Reguła ogólna wyrażona w art. 43 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wynika to z zasady, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie oraz z założenia, że ze względu na to, w równym stopniu współdziałają oni dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.
25.10.2017

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury

Jednym z przypadków, który wzbudza wątpliwości w obrocie gospodarczym, jest konieczność uiszczania opłaty skarbowej w sytuacji działania podmiotu wpisanego do KRS przez prokurenta (np. za spółkę osobową albo kapitałową) przed organem administracji publicznej lub sądem. Chodzi o sytuację, w której dany prokurent został odpowiednio wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS dla reprezentowanego podmiotu.