“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
29.08.2017

Monitoring w miejscu pracy

W polskim prawie brak przepisów, które bezpośrednio regulowałyby kwestię dopuszczalności monitoringu w miejscu pracy. Z tego faktu nie można jednak wysnuwać wniosku, że takie działanie pracodawcy jest niedozwolone, lub przeciwnie, nie podlega żadnym ograniczeniom. Kwestia ta podlega szeregowi ogólniejszych norm prawnych, które, choć nie odnoszą się do zagadnienia monitoringu bezpośrednio, mają zastosowanie w tej sytuacji.
09.08.2017

Wysokość opłaty od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia

W postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych każda strona lub uczestnik może żądać udzielenia zabezpieczenia przez sąd. Tego rodzaju zabezpieczenie może przybrać formę np. komorniczego zajęcia ruchomości, wierzytelności drugiej strony zgromadzonych na koncie bankowym, ustalenia zakazu zbywania określonych składników majątku itd. do czasu zakończenia sprawy cywilnej.
18.07.2017

Kiedy przy wypowiedzeniu zmieniającym należy się odprawa?

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy, popularnie zwane też wypowiedzeniem zmieniającym, może złożyć wyłącznie pracodawca, zawierając w nim pisemnie wyrażoną propozycję nowych warunków pracy oraz przyczyny uzasadniające zmianę. Złożenie wypowiedzenia zmieniającego jest konieczne za każdym razem, gdy ma dojść do istotnej zmiany, która łączy się z pogorszeniem warunków pracy pracownika.
10.07.2017

Świadczenie przez pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz pracodawcy

Coraz częstszą, choć niejednokrotnie ryzykowną praktyką jest zawierane przez pracodawcę umów cywilnoprawnych z pracownikami, z którymi łączy go już stosunek pracy. Najczęściej w takiej sytuacji strony zawierają umowę zlecenia, a świadczenie na jej podstawie odbywa się z oczywistych względów poza godzinami pracy pracownika.
07.07.2017

Autokontrola postanowień a koszty postępowania zażaleniowego

Nierzadko zdarza się, że na skutek zażalenia wniesionego na postanowienie (np. co do kosztów postępowania, nadania klauzuli wykonalności itd.), wobec trafności argumentów zażalenia, sąd I instancji korzysta z instytucji autokontroli, uregulowanej w art. 395 § 2 kpc.