“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
18.07.2017

Kiedy przy wypowiedzeniu zmieniającym należy się odprawa?

Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy, popularnie zwane też wypowiedzeniem zmieniającym, może złożyć wyłącznie pracodawca, zawierając w nim pisemnie wyrażoną propozycję nowych warunków pracy oraz przyczyny uzasadniające zmianę. Złożenie wypowiedzenia zmieniającego jest konieczne za każdym razem, gdy ma dojść do istotnej zmiany, która łączy się z pogorszeniem warunków pracy pracownika.
10.07.2017

Świadczenie przez pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz pracodawcy

Coraz częstszą, choć niejednokrotnie ryzykowną praktyką jest zawierane przez pracodawcę umów cywilnoprawnych z pracownikami, z którymi łączy go już stosunek pracy. Najczęściej w takiej sytuacji strony zawierają umowę zlecenia, a świadczenie na jej podstawie odbywa się z oczywistych względów poza godzinami pracy pracownika.
07.07.2017

Autokontrola postanowień a koszty postępowania zażaleniowego

Nierzadko zdarza się, że na skutek zażalenia wniesionego na postanowienie (np. co do kosztów postępowania, nadania klauzuli wykonalności itd.), wobec trafności argumentów zażalenia, sąd I instancji korzysta z instytucji autokontroli, uregulowanej w art. 395 § 2 kpc.
27.06.2017

Dziedziczenie w spółce cywilnej

„Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.”, co stanowi art. 860 §1 Kodeksu cywilnego. Pomimo użycia słowa „spółka”, spółki cywilnej nie należy przyrównywać do spółek prawa handlowego, co jest powszechnym błędem.
16.06.2017

Nowy i tymczasowo bezskuteczny wymóg formalny przy wnioskach do KRS

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 1 czerwca 2017 roku na podmioty składające określony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu nałożono nowy obowiązek formalny polegający na konieczności zamieszczenia oświadczenia, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.