“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
23.11.2017

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków

Reguła ogólna wyrażona w art. 43 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wynika to z zasady, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie oraz z założenia, że ze względu na to, w równym stopniu współdziałają oni dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.
25.10.2017

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury

Jednym z przypadków, który wzbudza wątpliwości w obrocie gospodarczym, jest konieczność uiszczania opłaty skarbowej w sytuacji działania podmiotu wpisanego do KRS przez prokurenta (np. za spółkę osobową albo kapitałową) przed organem administracji publicznej lub sądem. Chodzi o sytuację, w której dany prokurent został odpowiednio wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS dla reprezentowanego podmiotu.
18.10.2017

Pracodawca nie może zakazać swoim pracownikom podejmowania innej aktywności zarobkowej

Jednym z fundamentalnych, zagwarantowanych konstytucyjnie praw jednostki w praworządnym państwie prawa jest wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy. Zasada ta znajduje również odzwierciedlenie aktach prawnych niższego rzędu, między innymi w kodeksie pracy, który w art. 10 § 1, który stanowi, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy.
27.09.2017

Nagrywanie prywatnej rozmowy - legalne czy nielegalne?

W związku z rozwojem nowych technologii, w tym i urządzeń rejestrujących dźwięk, oraz ich szeroką dostępnością, coraz częściej w życiu codziennym dochodzi do nagrywania rozmów prywatnych. Równie często pojawiają się przy tym wątpliwości, czy tego rodzaju aktywność jest prawnie dopuszczalna. Czy dla legalności nagrania i możliwości jego dalszego użycia jest każdorazowo wymagana zgoda osób nagrywanych i co ona tak naprawdę zmienia?
25.09.2017

Umowa o podział do korzystania z nieruchomości wspólnej (quoad usum)

Umowny podział nieruchomości wspólnej poprzez przyznanie prawa do wyłącznego korzystania z niektórych jej części stanowi stosunkowo popularną metodę regulowania sposobu korzystania z części wspólnych nieruchomości.