“Wiedza, profesjonalizm i skuteczność...”
Wiedza, profesjonalizm i skuteczność to wartości, które stoją u podstaw wszystkich działań podejmowanych przez kancelarię – począwszy od codziennej praktyki prawniczej, poprzez podejście do potrzeb naszych klientów, a kończąc na poszerzaniu kompetencji zespołu i wiedzy o zmieniających się normach prawnych.

Naszym celem jest sukces i zadowolenie klientów – zarówno  przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół gwarantuje znajdowanie rozwiązań z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, budowlanego, transportowego i prawa pracy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy znajdujemy narzędzia i środki prawne ściśle dostosowane do specyfiki każdego przypadku i oczekiwań klientów, co gwarantuje najwyższą możliwą skuteczność i najwyższą jakość obsługi.

Aktualności
Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii.
Z radością zawiadamiamy, że nasze grono powiększyło się o jedną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Prawnik naszej Kancelarii Mateusz Kierok pomyślnie zakończył aplikację i zdał egzamin radcowski. Mateuszowi serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów, spełnienia i satysfakcji zawodowej.
Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria została sponsorem odbywającej się w dniach od 7 do dnia 17 kwietnia 2016 roku VI Kazimierskiej Pleneriady Uczelni Artystycznych dla młodych artystów w Kazimierzu Dolnym.
Miło nam poinformować, że tut. Kancelaria z sukcesem przeprowadziła postępowanie w sprawie przeciwko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie, w którym z powodzeniem wykazano nieprawidłowość zarzutów stawianych Klientowi przez ww. organ w aspekcie naruszeń przepisów prawa pracy, wynikających z błędnego rozumienia pojęcia „osoby zarządzającej” jednostką organizacyjną w obszarze przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzęsienie ziemi było dla Nepalczyków ogromną tragedią – powiedział w Polskim Radiu 24 Robert Jedynak. Niemal pół roku po kataklizmie Nepal wciąż zmaga się z jego skutkami.
Miło nam Państwa poinformować że kancelaria od maja 2015 r. rozpoczęła współpracę z ekonomiczno-biznesowym portalem egospodarka.
Miło nam poinformować Państwa, że w lipcu br. zakończyliśmy korzystnie dla jednego z naszych Klientów spór sądowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia za pracę, a tym samym podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy.
Miło nam poinformować, że Kinga Nastałek – Fałowska uzyskała tytuł radcy prawnego i w dniu 7 lipca br. złożyła uroczyste ślubowanie, które odbyło się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.
Specjalnie dla Państwa wydłużamy godziny otwarcia Kancelarii. Na konsultacje zapraszamy od godz. 8 do godz. 18, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
24.01.2017

Zmiany w prawie spółek w 2017 roku

Wraz z początkiem 2017 roku weszły w życie ustawy, które w znaczny sposób zmieniają funkcjonowanie spółek handlowych. Od pierwszego stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadza instytucję tzw. prokury łącznej niewłaściwej. Oznacza to, że od nowego roku prokura może być wykonywana łącznie przez prokurenta oraz członka organu zarządzającego w spółkach kapitałowych lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji w spółkach osobowych.
14.12.2016

Kara umowna wynikająca z umowy o zakazie konkurencji a stosunek pracy

Kodeks cywilny w artykule 483 ustanawia instytucję kary umownej. Taka forma zabezpieczenia jest bardzo wygodna dla strony uprawnionej, ponieważ zobowiązany musi wypłacić karę umowną bez względu na wysokość poniesionej szkody, a czasami nawet wtedy, gdy szkoda nie powstanie. Przesłanką wypłacenia kary umownej jest bowiem sam fakt naruszenia zakazu przez zobowiązanego, a nie, jak w przypadku odszkodowania, powstanie i wysokość szkody.
06.12.2016

Planowane istotne zmiany dla pracodawców i pracowników

W dniu 1 grudnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jakkolwiek, wobec niezakończonego procesu legislacyjnego, nie jest to jeszcze akt obowiązujący, to z uwagi na istotne dla przedsiębiorców planowane od dnia stycznia 2017 roku zmiany, warto przedstawić niektóre jego założenia.
25.11.2016

Umowa FATCA - widmo blokowania rachunków finansowych

Przypominamy, że do dnia 1 grudnia 2016 roku posiadacze rachunków bankowych w Polsce (zarówno osoby fizyczne, ułomne osoby prawne, jak i osoby prawne), które założyły rachunek bankowy w okresie pomiędzy 1 lipca 2014 roku a 30 listopada 2015 roku i w dniu 1 grudnia 2015 roku posiadały na nim równowartość lub kwotę większą niż 50 tys. dolarów amerykańskich (USD) winny złożyć w swoich bankach oświadczenia dla potrzeb identyfikacji rachunków finansowych.
08.11.2016

SKŁADKI ZUS ZA OKRES FAKTYCZNEGO NIEPROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe wyłącznie w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Zawieszenie, które następuje na wniosek zainteresowanego, nie oznacza jednak, że traci on status przedsiębiorcy, ponieważ na podstawie wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, może on ponownie stać się aktywny na rynku.