Kariera

Jeżeli są Państwo zainteresowani zdobywaniem doświadczenia zawodowego w naszym zespole, zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym, który przebiega w dwóch etapach.

Proces rekrutacji
ETAP 1
Aplikacja

W pierwszym kroku kandydat przesyła do kancelarii list motywacyjny i życiorys. Mile widziane są dokumenty potwierdzające doświadczenie, ukończone dodatkowe kursy, szkolenia czy staże. Każde z nadesłanych zgłoszeń jest przez nas wnikliwie analizowane i w przypadku, gdy kandydat spełnia wymogi stanowiska, na które odbywa się rekrutacja, zaprasza się go do drugiego etapu.

Aby zgłoszenie mogło być rozpatrywane konieczne jest złożenie przez kandydata stosownego oświadczenia o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi przez Kancelaria Prawna R. Jedynak, A. Rogowska sp.j. z siedzibą w Krakowie,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2016 roku, poz. 922).
Zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie można odwołać w każdej chwili, kierując stosowne oświadczenie do kancelarii.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Kancelaria Prawna R. Jedynak, A. Rogowska sp.j. 
ul. Kielecka 1
31-526 Kraków
lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@kancelariajr.pl

ETAP 2
Rozmowa kwalifikacyjna oraz test

Kandydaci spełniający wymagania na dane stanowisko zaproszeni są na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w językach polskim i angielskim. Dodatkowo ubiegający się o pracę proszeni są o wypełnienie testu wiedzy z podstawowych zagadnień prawnych.

W procesie rekrutacji kandydat może zostać zaproszony na jeszcze jedno spotkanie, na którym omówione zostaną warunki zatrudnienia. O wyniku postępowania rekrutacyjnego aplikujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aktualne oferty pracy
Aplikant radcowski
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.
Sekretarz
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.