Prawo administracyjne

Wstecz
  • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych
  • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
  • reprezentowanie osób fizycznych przed organami i sądami administracyjnymi oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (SKO)