Nowe zasady wystawiania świadectw pracy

Wstecz
Anna Rogowska
2017-02-10

Od 1 stycznia br., obowiązują zmienione przepisy dotyczące wystawiania świadectw pracy. Zgodnie z nimi pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Możliwe jest zatem wydanie zbiorczego świadectwa pracy obejmującego wszystkie okresy zatrudnienia, pod warunkiem jednak, że za te poprzednie okresy nie wydano wcześniej już świadectw.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Przypominamy również, że również od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy. rozszerza ono zakres informacji, jaki winny znaleźć się w świadectwie pracy i przewiduje nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Anna Rogowska
Radca prawny