Zmiany przepisów dotyczące prowadzenia akt osobowych

Wstecz

Od nowego roku (tj. od dnia 2 stycznia 2016 roku) zmianie ulegają niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Wprowadzane zmiany dotyczą zasad prowadzenia akt osobowych pracowników w zakresie gromadzenia dokumentacji związanej z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopów rodzicielskich, urlopów ojcowskich, urlopów wychowawczych oraz z urlopów bezpłatnych.

Nowelizacja przepisów wprowadza również nowy wzór umowy o pracę, dostosowany do przyszłorocznych zmian dotyczących zawierania umów terminowych.