Wolne za święto wypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela

Wstecz

W bieżącym roku po raz pierwszy wystąpią skutki wyroku Trybunały Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, w którym art. 130 § 21 Kodeksu pracy został uznany za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem, jeżeli  święto wypada w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, to pracodawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownikom dzień wolny z tego tytułu. Święto wypadające w niedzielę nie daje dodatkowego dnia wolnego.

W 2014 roku święto w  sobotę wypada dwukrotnie: 3 maja oraz 1 listopada.