Z rozwiązaniem umowy trzeba poczekać do końca urlopu

Wstecz

Nie każda decyzja pracodawcy uzasadnia przerwanie wakacji. Wezwanie po to, żeby wręczyć wypowiedzenie wypoczywającemu, to obejście przepisów ochronnych i działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Co do zasady urlop wypoczynkowy udzielony pracownikowi przez pracodawcę, a więc taki, co do którego w określonym terminie szef wyraził zgodę, zatrudniony powinien wykorzystać. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy etatowiec w omówionym okresie nie udaje się na wypoczynek albo urlop zostaje przerwany lub skrócony.

Dwa warunki

Wcześniejszy niż planowany termin zakończenia wakacji może wystąpić przy odwołaniu pracownika z urlopu. Kodeks pracy dopuszcza wydanie przez szefa takiej dyspozycji. Pracownik musi się jej podporządkować, gdyż jednym z jego podstawowych obowiązków jest stosowanie się do zgodnych z prawem poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.

Aby odwołanie z urlopu nastąpiło zgodnie z prawem, muszą być jednak spełnione dwie przesłanki. Obecność pracownika w pracy ma być...

Więcej na stronie: www.rp.pl