ZUS przyznaje, że tłumaczenia jednak są dziełem

Wstecz

W wyniku działań podjętych przez naszą kancelarię ZUS doszedł do przekonania, iż umowy, których przedmiotem jest wykonanie tłumaczenia, stanowią umowy o dzieło.

Przyjmując, że tłumaczenie ma charakter czynności technicznych i powtarzalnych, ZUS pierwotnie kwestionował rodzaj umowy o wykonanie tłumaczenia, twierdząc, iż w rzeczywistości jest to umowa zlecenia. Przedstawiliśmy obszerną argumentację opartą na twierdzeniu, że czynność tłumaczenia stanowi rezultat pracy twórczej o indywidualnym charakterze. ZUS dokonał ponownej analizy sprawy i przyznał, że tłumaczenia stanowią dzieło w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wobec powyższego  z tytułu wykonywania umowy, której przedmiotem jest tłumaczenie, nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Stanowisko przyjęte przez ZUS pozwoli na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych prowadzonych na skutek błędnych decyzji w przedmiocie stwierdzenia podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz stwierdzenia wymiaru składek.