Kancelaria pozytywnie zakończyła spór sądowy związany z budową autostrady Warszawa – Łódź.

Wstecz

Reprezentowany przez nas dalszy podwykonawca Generalnego Wykonawcy autostrady, otrzyma należne mu wynagrodzenie. W sytuacji jaka legła u podstaw sporu, Generalny Wykonawca zawarł umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, który z kolei zawarł umowy z dalszym podwykonawcą – Klientem kancelarii. Jednakże w stosunku do pierwszego podwykonawcy ogłoszona została upadłość, a Generalny Wykonawca dokonał już rzecz płatności na rzecz upadłego podwykonawcy. Dalszy podwykonawca – klient kancelarii, nie uzyskał wynagrodzenia od swojego kontrahenta w związku z jego upadłością, a Generalny Wykonawca odmówił zapłaty wynagrodzenia.

Postępowanie sądowe oparte było na odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 6471 kodeksu cywilnego.

Zarówno Sad Okręgowy jaki i Sąd Apelacyjny w Warszawie, potwierdziły zasadność roszczenia naszego klienta i odpowiedzialność finansową Generalnego Wykonawcy wobec dalszego podwykonawcy procesu budowlanego.