Prawo pracy

Wstecz
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i bieżących spraw związanych z zatrudnieniem
  • przygotowywanie regulaminów pracy i innych dokumentów z zakresu prawa pracy
  • przygotowywanie dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • prowadzenie spraw sądowych
  • negocjacje ze związkami zawodowymi