Prawo korporacyjne

Wstecz
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
  • obsługa posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników