ETAP 2

Wstecz

Kandydaci spełniający wymagania na dane stanowisko zaproszeni są na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w językach polskim i angielskim. Dodatkowo ubiegający się o pracę proszeni są o wypełnienie testu wiedzy z podstawowych zagadnień prawnych.

W procesie rekrutacji kandydat może zostać zaproszony na jeszcze jedno spotkanie, na którym omówione zostaną warunki zatrudnienia. O wyniku postępowania rekrutacyjnego aplikujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.