Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia

Wstecz
Anna Rogowska
2018-10-26

W dniu 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie szereg zmian w prawie pracy.

Na uwagę zasługuje uregulowanie sposobu zapłaty wynagrodzenia. Po wielu latach, przepisy kodeksu dostawane zostały do powszechnej praktyki wypłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy pracownika.

Zasadą zatem będzie dokonanie zapłaty wynagrodzenia poprzez przelew bankowy, a rozliczenie gotówkowe będzie możliwe, jeżeli pracownik złoży wniosek o wyłata wynagrodzenia do rak własnych.

Mając na uwadze powyższe,  uzupełniono o dane dotyczące numeru rachunku bankowego zakres danych, które pracodawca ma prawo żądać od pracownika.

Należy pamiętać, że do dnia 21 stycznia 2019  roku  pracodawca ma obowiązek w sposób przyjęty u danego pracodawcy poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik w ciągu siedmiu dni od otrzymania od pracodawcy informacji podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej.

Odnośnie wynagrodzenia, od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie ulega kwota minimalnego wynagrodzenia, która wynosić będzie 2 250,00 złotych. Stawka godzinowa zleceniobiorców nie będzie mogła być niższa niż 14,70 złotych.

Anna Rogowska
Radca prawny