Zmiana regulaminów sklepów internetowych

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2014-11-25

Jak informowaliśmy już na naszym blogu, 25 grudnia br. wejdą w życie regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która w całości zastępuje dotychczasowe przepisy odnoszące się do tzw. sprzedaży konsumenckiej.

Z jednej strony nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie uprawnień konsumentów dokonujących zakupów między innymi na podstawie tzw. umów zawieranych na odległość oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków, przy czym odnosi się to przede wszystkim do podmiotów prowadzących sprzedaż za pośrednictwem sklepów internetowych.  

Wspomniana ustawa zakłada szereg zmian dotyczących między innymi obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach, uprawnień konsumentów w zakresie odstąpienia od umowy, jak również w zakresie roszczeń reklamacyjnych.

W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż przy wykorzystaniu sklepów internetowych (forma sprzedaży na odległość) zobowiązani są do opracowana i stosowania szczegółowych regulaminów, które w sposób wyczerpujący winny regulować prawa i obowiązki konsumentów, jak również obowiązki samych przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje dotyczące konsumentów wejdą w życie już za miesiąc, przedsiębiorcy powinni się śpieszyć z wdrożeniem zmienionych regulaminów tak, aby po 25 grudnia 2014 roku prowadzona przez nich działalność gospodarcza pozostawała w zgodzie nowymi przepisami, a jednocześnie, aby przedsiębiorcy mieli możliwość poinformowania klientów z odpowiednim wyprzedzeniem o wprowadzonych zmianach.

Dostosowanie zapisów regulaminów do nowych regulacji prawnych jest niezwykle istotne. Zaniechania przedsiębiorców w tym zakresie doprowadzą do negatywnych konsekwencji w relacjach z konsumentami (np. w zakresie uprawnień klientów do odstąpienia od umowy), mogą także spowodować rekcję ze Strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uprawniony jest do stosowania określonych, niejednokrotnie dotkliwych  sankcji.

W ramach świadczenia obsługi prawnej na rzecz swoich Klientów Kancelaria Prawna  R. Jedynak A. Rogowska opracowała szereg nowych regulaminów sklepów internetowych, jak również przygotowała dokumenty związane z pouczeniem konsumentów o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzorem oświadczenia o odstąpieniu.

Działania podjęte przez naszą Kancelarię mają na celu zabezpieczenie interesów przedsiębiorców, jak również zapewnienie skutecznej ochrony praw konsumentów.

Piotr Stolarczyk
Radca prawny