Urlop w trakcie podróży służbowej

Wstecz
Anna Rogowska
2017-02-21

Niejednokrotnie zdarza się tak, że pracownicy odbywający podróż służbową chcą przy jej okazji wykorzystać urlop i pozostać w miejscu, w którym wykonywali na polecenie pracodawcy zadania służbowe lub bezpośrednio z tego miejsca rozpocząć swoje wakacje. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy pracownik chce przedłużyć swój pobyt w danym miejscu i zamiast wskazanego przez pracodawcę powrotu do stałego miejsca pracy np. w środę pozostać do końca tygodnia. Pracownik może też chcieć wykorzystać urlop w trakcie trwania podróży służbowej wówczas, gdy zadania służbowe w trakcie podróży nie wymagają ciągłego ich podejmowania. Tak będzie w przypadku, gdy pracownik dostanie polecenie wyjazdu na kilka dni, przy czym nie we wszystkie z nich będzie miał do wykonania obowiązki służbowe.

Co do zasady to pracodawca określa termin i długość trwania podróży służbowej, cel wyjazdu i zadania do wykonania. Niejednokrotnie zdarza się, ze podróż służbowa trwa dłużej niż wymaga tego powierzone do wykonania zadania służbowe. Pracownik jest wysyłany w podróż wcześniej lub zostaje jakiś czas dłużej. Najczęściej sytuacja taka podyktowana jest rozkładem jazdy czy też lotów, kosztami biletów etc. W takiej sytuacji cały okres przebywania pracownika w podróży, pomimo nie wykonywania przez niego żadnych zadań pracowników należy zaliczyć do czasu podróży służbowej.

Nie ma jednak przeszkód, aby połączyć miłe z pożytecznym, jeżeli pracownik chce wykorzystać urlop przy okazji podróży służbowej. Wówczas, w te dni, w których nie ma do wykonania żadnych zadań służbowych, może – oczywiście na jego wniosek i po akceptacji przez pracodawcę – wykorzystać urlop wypoczynkowy.

Przepisy nie zakazują łączenia podróży służbowej z urlopem pracownika. Aby jednak uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, w jakim czasie pracownik przebywa w podróży służbowej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy i wykonuje obowiązku wynikające z łączącej go umowy o pracę, a w jakim korzysta z czasu wolnego, należy precyzyjnie określić, jakie dni obejmuje polecenie wyjazdu.

W celu prawidłowego rozliczenia podróży służbowej, jak również ustalenia czasu pracy, istotne jest precyzyjne rozgraniczenie czasu wykonywania pracy w  ramach delegacji oraz pobytu prywatnego.

Anna Rogowska
Radca prawny