Ryczałt za nocleg spędzony w kabinie ciężarówki

Wstecz
Piotr Stolarczyk
2014-06-17

Osobom zatrudnionym na stanowisku kierowców w transporcie międzynarodowym poza wynagrodzeniem za pracę przysługuje szereg świadczeń, których celem jest zrekompensowanie ponoszonych przez nich wydatków, w tym związanych z wyżywieniem i noclegami.

W uchwale z dnia 12 czerwca 2014 roku wydanej w sprawie o sygn. akt II PZP 1/14 Sąd Najwyższy wypowiedział się w budzącym wątpliwości aspekcie ryczałtów za noclegi dla kierowców samochodów ciężarowych. Warto podkreślić, że w przedmiotowej kwestii dotychczas rozbieżne było również orzecznictwo samego Sądu Najwyższego.

Zasadą jest, że pracodawcy zobowiązani są do pokrywania kierowcom w transporcie międzynarodowym kosztów noclegów w przypadku nocowania przez nich np. w różnego rodzaju hotelach.

Sędziowie uznali, że kierowcom realizującym transport na trasach międzynarodowych prawo do ryczałtu przysługuje także wówczas, gdy spędzają noc w kabinach samochodów ciężarowych, a więc w praktyce nie ponoszą kosztów noclegu.

Zdaniem Sądu Najwyższego stworzenie pracownikowi - kierowcy miejsca do spania w kabinie samochodu ciężarowego nie stanowi zapewnienia bezpłatnego noclegu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Powyższa ocena prowadzi do wniosku, że kierowcy w transporcie międzynarodowym, który nocuje w kabinie samochodu ciężarowego, przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w treści wyżej wymienionego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Wskazana na wstępie uchwała z pewnością będzie miała istotne znaczenie. Dotychczas wielu pracodawców montowało w pojazdach ciężarowych leżanki, licząc na uniknięcie konieczności ponoszenia kosztów związanych z ryczałtem za nocleg w hotelach.   

Piotr Stolarczyk
Radca prawny