Przewidywane zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Wstecz
Paula Nowak
2018-01-22

Rok 2018 może okazać się przełomowy dla polskiej regulacji prawa pracy. Choć jedyną zmianą, której wejście  w życie było pewne z początkiem nowego roku było obniżenie granicy wiekowej poniżej której na gruncie Kodeksu pracy osobę uznaje się za młodocianą z 16 do 15 lat, to zakres projektowanych i przewidywanych zmian jest niezwykle obszerny.

             Przede wszystkim, na podpis Prezydenta RP czeka szeroko komentowana w mediach ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Z wszelkim prawdopodobieństwem ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 marca 2018 roku. Jej przepisy zakazują handlu w placówkach handlowych w niedziele i święta, a w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę przed Wielkanocą dozwalają go tylko do godziny 14:00. Od tych zakazów ustawa przewiduje również szereg nierzadko dyskusyjnych wyłączeń dotyczących różnych podmiotów.

             W fazie projektowej znajduje się kilka nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. Między innymi projekt wydłużający termin na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądanie nawiązania umowy o pracę do 30 dni, projekt dotyczący funkcjonowania związków zawodowych w taki sposób, że zrównuje pozycję pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy i osób zatrudnionych na innych podstawach, czy projekt zmieniający w sposób znaczny zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników.

             Prawdziwa rewolucja może nas jednak czekać w związku z pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W wyniku prac Komisji obecnie obowiązujący Kodeks pracy ma być zastąpiony przez dwie ustawy: Kodeks zbiorowego prawa pracy i Kodeks indywidualnego prawa pracy. Zgodnie z doniesieniami prasowymi jako pierwszy światło dzienne ma ujrzeć Kodeks indywidualnego prawa pracy i ma to nastąpić już w marcu 2018 roku. Podaje się też, że w jego przypadku nie będzie można już mówić o „Kodeksie pracy”. Ma on bowiem pełnić rolę „Kodeksu zatrudnienia”, ponieważ obszarem jego regulacji będą objęte już nie tylko stosunki zatrudnienia pracowniczego, jak to ma miejsce obecnie, ale również wszelkie inne formy tzw. „nietypowego” zatrudnienia, takie jak umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy menedżerskie, umowy współpracy, umowy o praktyki i wszelkie inne kontrakty cywilnoprawne, na podstawie których dochodzi do zatrudnienia.

             Kodeks ten ma wprowadzać rozróżnienie na zatrudnienie etatowe i nieetatowe, co ma pomóc w wypieraniu kontraktów cywilnoprawnych z obszaru zatrudnienia. Duże zmiany mają dotknąć też urlopów wypoczynkowych. Między innymi ich wymiar ma być zrównany do 26 dni w roku dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy.

             Zbyt wcześnie jednak, aby dyskutować o przewidywanych zmianach, a żeby dokonać ich oceny trzeba będzie poczekać do ogłoszenia projektu.

 
Paula Nowak