Coraz więcej spraw o zwrot kosztów noclegu w przypadku nocowania w kabinie samochodu

Wstecz
Anna Rogowska
2014-08-19

Na skutek uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku coraz więcej pracowników-kierowców kieruje do pracodawców roszczenia o zapłatę należności tytułem zwrotu kosztów noclegu.

Przypomnijmy, po wielu latach rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie Sąd Najwyższy rozstrzygnął,  że udostępnienie kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu.

Nie sposób bowiem przyjąć, że pomieszczenie kabiny spełnia podstawowe warunki, w tym wymogi przestrzenno-sanitarne umożliwiające wypoczynek kierowcy.

Powoduje to, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem w przypadku niezapewnienia bezpłatnego noclegu pracownikowi-kierowcy przysługuje mu zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach.

Jeżeli pracownik nie dysponuje rachunkiem za nocleg, przysługuje mu ryczałt w wysokości 25 proc. limitu. Poniżej podajemy przykładowe limity za nocleg:

Austria – 130 EUR

Belgia – 160 EUR

Bułgaria – 120 EUR

Francja – 180 EUR

Grecja – 140 EUR

Hiszpania – 160 EUR

Niemcy – 150 EUR

Portugalia – 120 EUR

Włochy – 174 EUR

 

Anna Rogowska
Radca prawny