Zmiany w zakresie wpisów do KRS dla spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie informatycznym.

Wstecz

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszły w życie zmiany Kodeksu spółek Handlowych, dopuszczające dokonanie niektórych czynności związanych z wpisami do rejestru przedsiębiorców w KRS przy użyciu drogi elektronicznej. Powyższe dotyczy jednak wyłącznie spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca udostępnianego w systemie informatycznym.

 W drodze nowelizacji ustawodawca wprowadził m.in. możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej za pomocą systemu teleinformatycznego, jak również podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zmianie adresu spółki czy rozwiązania spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest natomiast zbycie udziału lub jego części, jak również dokonanie zmiany treści umowy spółki.

 Opłata od wniosków wnoszonych drogą elektroniczną jest stała i wynosi 200 złotych.