Zmiany w prawie upadłościowym

Wstecz

Dokładnie z początkiem 2016 roku w polskim prawie upadłościowym wprowadzono rewolucyjne zmiany polegające na zastąpieniu postępowania upadłościowego z opcją zawarcia układu w dotychczas znanym kształcie postępowaniem restrukturyzacyjnym, którego warianty, zasady i warunki prowadzenia określono w nowej ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r. poz. 978).

Ta daleko idąca nowelizacja wprowadza do polskiego systemu prawnego zdecydowanie elastyczniejsze podejście do kwestii związanych z utratą płynności finansowej przez przedsiębiorców, wprowadzając przystępniejsze rozwiązania prawne, inkorporujące dobre wzorce wypracowane na podstawie wcześniejszej praktyki upadłościowej i uwagi de lege ferenda podnoszone przez orzecznictwo i przedstawicieli doktryny.

Jedną z bardziej kluczowych zmian jest wprowadzenie możliwości samodzielnego wyboru przez dłużnika rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, które najpełniej będzie odpowiadało jego sytuacji ekonomicznej, realiom prowadzonej działalności, charakterowi zadłużenia oraz liczbie i rodzajowi wierzycieli.

Więcej na temat zakresu i charakteru zmian w prawie upadłościowym pisaliśmy w miesięczniku „Prawo i Podatki” z września 2015 roku (nr 119) w artykule „Restrukturyzacja firm na nowych zasadach”, dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.kancelariaprawnajr.pl/aktualnosci/aktualnosci-w-prawie/prawo-i-podatki-9.