Zmiany w prawie rodzinnym

Wstecz

W dniu 10 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Projekt przewiduje konsolidację zagadnień związanych z prawem rodzinnym. Zakłada się między innymi likwidację instytucji ubezwłasnowolnienia, natomiast wprowadzona ma zostać instytucja tzw. pełnomocnictwa opiekuńczego.

Celem projektu jest między innymi dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do regulacji Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych.