Zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wstecz

Z dniem 1 stycznia 2016 roku mocą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 1385) zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, która w 2016 roku wyniesie 1 850 złotych.