Zatrudnieni na śmieciówkach mogą się zrzeszać w związkach zawodowych

Wstecz

W dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej zrzeszania się w związkach zawodowych osób zatrudnionych w oparciu o tzw. umowy śmieciowe.

Zdaniem Trybunału ograniczenie udziału w związkach zawodowych jedynie do pracowników etatowych, a więc zatrudnionych na podstawie umów o pracę, jest sprzeczne z Konstytucją, a ściślej mówiąc niekonstytucyjne są przepisy ustawy o związkach zawodowych, które regulują wspomniane kwestie.

Rozstrzygnięcie Trybunału oznacza, że również osoby świadczące pracę np. na podstawie umów zlecenia będą mogły brać udział w działaniach podejmowanych przez związki zawodowe i negocjować z pracodawcami kwestie dotyczące zatrudnienia.