Zasady zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy uregulowane przez ustawodawcę

Wstecz

Z dniem 22 lutego 2016 roku wejdą w życie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zmiana ww. rozporządzenia polega na wprowadzeniu jednolitych zasad ustalania wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i jest konsekwencją wprowadzenia do Kodeksu pracy nowego art. 36 2 – stanowiącego podstawę stosowania ww. zwolnienia.