Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Wstecz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 roku wprowadzono zmiany w treści rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Nowelizacja przepisów rozporządzenia rozszerzy katalog prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, których wykonywanie może zagrażać zdrowiu kobiet w ciąży.

Głębszej modyfikacji ulegnie wykaz prac wykonywanych w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych w odniesieniu do kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nowe przepisy zmienią treść obowiązującego dotąd wykazu toksycznych substancji, mogących wywołać zachorowania w ww. grupie pracownic, tak by jeszcze dokładniej definiował zakres szkodliwych prac.

Powyższe powoduje konieczność modyfikacji obowiązujących u pracodawców regulaminów pracy.

Zmiany wejdą w życie z dniem 13 listopada 2015 roku.