Wydłużenie przedawnienia karalności

Wstecz

W dniu 2 marca 2016 roku zmianie uległ art. 102 Kodeksu karnego („kk”), w którym wydłużono dotychczasowy okres przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 101 § 1 kk o 5 lat, w stosunku do których wszczęto postępowanie przeciwko osobie (in personam). Chodzi zatem o sytuację dodatkowego wydłużenia przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania przygotowawczego, dającego czas organom ścigania na przeprowadzenie czynności operacyjnych i zgromadzenie materiału dowodowego dla sądu karnego.

Wobec powyższego termin przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 101 § 1 kk (np. przestępstwa kradzieży, rozboju, czy oszustwa) na etapie postępowania przygotowawczego wynosi obecnie 10 lat.