Projekt zmian prawa autorskiego

Wstecz

W dniu 12 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych do regulacji unijnych.

Projekt zakłada między innymi zmiany w zakresie prawa do cytatu, wynagrodzenia należnego twórcom z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, jak również zawiera nieistniejące dotychczas regulacje odnoszące się do tzw. utworów osieroconych.